Konferencja w Marsylii

295

Po pierwszym dniu spędzonym przez drużynę barkowo-urszulańską na poznawaniu Marsylii, dziś czas zaczynać konferencję! Seminarium odbywa się w starej fabryce zapałek. Drużyna urszulańska zwarta i gotowa! Temat seminarium: Civic engagement.