Majowy dzień Serviam!

369

Majowy dzień Serviam przeznaczamy na zbieranie nakrętek dla osób potrzebujących.
W związku z tym ogłaszamy konkurs między klasowy.
Dla klasy, która zbierze najwięcej nakrętek przewidujemy nagrodę.
Podpisane (klasa) worki z nakrętkami prosimy zostawiać w wyznaczonym miejscu w holu głównym.
Czas zbiórki: 23 – 30 maja.
Zbieranie czas zacząć!