Pożegnanie maturzystów

443

Nadszedł czas zakończenia roku szkolnego dla uczniów trzeciej klasy liceum. Po Mszy Świętej w intencji naszych maturzystów zebrani na uroczystości przeszli do auli szkolnej.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna. Głos zabrała siostra dyrektor Jadwiga Łaciak, siostra przełożona Halina Bobkowska, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele Rady Rodziców, wychowawczyni
p. Agata Rychwalska oraz maturzyści.
Podczas uroczystości zostały wręczony Najwyższe odznaczenia Szkół Urszulańskich SERVIAM, a uczniowie, który uzyskali średnią powyżej 4,75 oraz ocenę wzorową zachowania wpisali się do Złotej Księgi.
Ostatnia część spotkania to Gala Złotych Uli. Młodsi uczniowie liceum typują swoich kandydatów do poszczególnych kategorii i nagradzają tych, którzy według ich uznania najbardziej zasługują na nagrodę. Zapraszamy do galerii.