#małypost w Wielkim Poście

653

Dzień 9
Tak często wybieramy radzenie sobie na własną rękę.
Żeby umieć prosić, trzeba znaleźć w sobie dziecięcą pokorę.
Prośmy, a będzie nam dane…
#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia