#małypost w Wielkim Poście

1692

Dzień22
Prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Czemu nie? Jezus wypełnił Prawo, ponieważ rozumiał do czego -DO KOGO – jest ono drogą. Jezus znał SENS prawa, nie tylko jego PRZEPISY… Gdy załapiemy SENS, wszystko staje się proste…  Zapytajcie zakochanych…

#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia