Pożegnanie klas III

707

23 czerwca  – to wyjątkowy dzień dla trzecioklasistów, w którym uroczyście zakończyli pierwszy etap edukacji. Najpierw dziękowali Bogu na wspólnej Mszy św., sprawowanej w kaplicy szkolnej przez ks. Trojana Marchwiaka. Następna część uroczystości odbyła się w auli, tam uczniowie krótkim występem i dobrym słowem podziękowali Siostrze Dyrektor-
s. Jadwidze Łaciak, wychowawczyniom- s. Irenie Bobkowskiej i p. Agnieszce Kolasińskiej, nauczycielom i rodzicom. Siostra Dyrektor wręczyła uczniom książki i dyplomy ukończenia trzeciej klasy. Na dalsze świętowanie wszyscy udali się do swoich sal.