4 314,42 dla UKS Serviam. Dziękujemy!

380
uks

W 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy „Serviam” uzyskał kwotę 4 314,42 z tytułu Państwa wpłat 1% podatku. Środki te zostały wykorzystane na zakup nowego sprzętu sportowego dla szkoły, z którego to będą korzystać nasi uczniowie podczas zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz pobytu w szkolnej świetlicy. Bardzo dziękujemy za Państwa ofiarność.

UKS „Serviam” działający przy szkole od 2012 roku współpracuje z wieloma środowiskami oraz bierze udział w wielu wydarzeniach sportowych.

Tradycją stały się już nasze urszulańskie obozy rekreacyjno-wędrowne w Zębie, w których to uczestniczą uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły z klas 4-8 oraz liceum. W 2019 roku w obozie wzięło udział ponad 90 uczestników i taka też liczba uczestników w najbliższe wakacje również uda się w polskie Tatry.

Nowością w tym roku jest letni obóz w Lubaszu dla naszych najmłodszych uczniów z klas 1-3. Blisko 30 uczniów naszej szkoły będzie więc wspólnie, w malowniczej miejscowości nad Jeziorem Dużym tworzyć relacje.

Adam Matuszewski

uks