8A ponownie na Wydziale Chemii UAM

445

W dniu 10 stycznia 2023 roku grupka 10 uczennic klasy 8a uczestniczyła po raz kolejny w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez Wydział Chemii UAM w Poznaniu. Pod opieką pani Beaty Widerskiej oraz pracowników naukowych uczennice przeprowadziły ciekawe eksperymenty. Pracując w parach otrzymywały sole różnymi metodami poznanymi wcześniej na lekcjach chemii. Bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczennice wykonywały szereg doświadczeń przeprowadzając m.in. reakcje zobojętniania, wytrącania osadów soli i wodorotlenków, czy też sprawdzając aktywność metali.