Adam Mickiewicz, “Dziady” cz. II – klasy drugie na przedstawieniu w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

407

Czwartek 9 listopada dla klas drugich naszego gimnazjum rozpoczął się nietypowo. Spotkaliśmy się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej. Zostaliśmy tam zaproszeni na przedstawienie „Dziadów” cz. II przez grupę teatralną Ad rem, która pod opieką p. Ewy Zawiei przygotowała interesujący spektakl na podstawie dramatu Mickiewicza. Nasze wyjście doskonale wpisało się w listopadową atmosferę zadumy i modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

    Ponieważ byliśmy już po lekturze “Dziadów”, mogliśmy ocenić interpretację dzieła przez naszych kolegów z zaprzyjaźnionej Szkoły. Podobała nam się gra aktorów, wykorzystanie przestrzeni całej auli, nie tylko sceny, efekty specjalne. Po powrocie do szkoły mogliśmy bardziej szczegółowo przedyskutować niektóre elementy przedstawienia. Trzeba dodać, że dyskusja była bardzo ożywiona. Cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z takiej możliwości. Było to również świetne podsumowanie naszych lekcji o dramacie Adama Mickiewicza.
Alicja Ruczaj

 

P.S. Miniaturka przedstawia ilustrację do II cz. „Dziadów” autorstwa Urszuli Ciesiółki z kl. 2b.