#ADDwent – DZIEŃ 9 – JEST MOC!

806
Jezus z pewnością cenił sobie kontakty z ludźmi i lubił nawiązywać nowe relacje – czytamy dziś, że otaczały go niemałe tłumy! Jedni byli szczerze zaintrygowani, inni sceptyczny, jeszcze inni chcieli Go publicznie upokorzyć i podkopać Jego wiarygodność… Mimo to pozwalał, żeby siedzieli wokół Niego i słuchali. Widzisz siebie gdzieś w tym zróżnicowanym towarzystwie? Ewangelista pisze, że w Jezusie była MOC, aby uzdrawiać. Wszystko to mogło się wydarzyć dzięki RELACJI, jaką On miał ze swoim Ojcem. O jakiej mocy jest jeszcze mowa? O MOCY WIARY tych, którzy przynieśli paralityka, szukając dla niego pomocy. Jezus zwraca uwagę na… RELACJĘ, jaka musiała łączyć tych mężczyzn z chorym – ich wiara stała się postawą jego uzdrowienia!
Tyle ważnych wniosków o relacjach, z Bogiem i innymi: to z nich płynie moc czynienia tego, co dobre i piękne, siła, by nieść pomoc, by zawalczyć o drugiego, o jego uzdrowienie, pełniejsze życie…!
Zainwestuj w moc relacji i #DodajOgieńDoRelacji!