Aktywność obywatelska

1120

Uczniowie klasy 8b podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie wykonywali pracę plastyczną (plakat, ulotka) dotyczącą inicjatywy, którą należałoby podjąć w ich okolicy.