Apel z okazji Święta Chrztu Polski

794

W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą
ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka
I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
W obchody rocznicy włączyła się również nasza szkoła poprzez inscenizację przygotowaną przez uczniów klasy 5b pod opieką s. Moniki Tropper i p. Agnieszki Borowiak.