Błogosławieństwo na nowy rok szkolny

526
18 września przypada święto Św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. W związku z tym uczniowie klas 1-3 spotkali się dziś na wspólnej modlitwie w kaplicy. Ks. Trojan Marchwiak, w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z dziećmi, powiedział krótkie słowo refleksji co to znaczy, że Bóg nam błogosławi. Następnie dzieci wróciły do swoich sal lekcyjnych, w których ksiądz poświęcił przybory szkolne i po

błogosławił na kolejny rok nauki.