Chocim 1621. W 400. rocznicę zwycięstwa

743
Wystawa

Dziś uczniowie klasy 2a wzięli udział w otwarciu wystawy historycznej pt. “Janowi Karolowi Chodkiewiczowi w 400. rocznice bitwy pod Chocimiem”

Wystawa ta opowiada o jednym z najbardziej doniosłych zwycięstw oręża polskiego w XVII w. Batalia stoczona została w dniach od 2 września do 9 października 1621 r. pomiędzy armią Rzeczypospolitej pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod wodzą sułtana Osmana II. Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze potężnej armii osmańskiej zmierzającej w granice Polski. Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia traktatu w Buszy z 1617 roku. Ogromną rolę w tych zmaganiach odegrał Piotr Opaliński, który brał czynny udział w walkach, sławiąc się męstwem, za co w 1621 r. mianowany został wojewodą poznańskim.