Covid-19

779

Regulamin kształcenia na odległość 19.10.2020

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu w czasie epidemii

ZAŁ1 – Regulamin pracy biblioteki szkolnej

ZAŁ2 – Regulamin pracy świetlicy szkolnej

plakat1    plakat2   plakat3

plakat4