Drugi dzień zjazdu Samorządów Urszulańskich LO

130

Rozpoczęliśmy od wspólnej mszy świętej, by następnie na warsztatach skupić się nad pogłębioną oceną zaprezentowanych poprzedniego dnia działań i zakończyć napisaniem „listów w butelce” dla kolejnych samorządów, które samorządy z doświadczeniem chcą inspirować i wspierać. Kolejnym punktem programu był długi spacer krajoznawczy po Poznaniu i wizyta w Muzeum Poznańskiego Czerwca – gości z Wrocławia i Rybnika oprowadzili poznaniacy, zapoznając ich z architekturą i historią miasta. A wieczorem… dopiero będzie się działo! Ale o tym później…