Drzwi Otwarte Szkoły Podstawowej

609

W sobotę, 2 marca, odbyły się ponownie Drzwi Otwarte Szkoły Podstawowej. Rodzice z dziećmi zainteresowani dołączeniem do naszego grona mieli szansę zobaczyć szkołę od wewnątrz.

Wprawdzie nie odbywały się wtedy lekcje, ale mieliśmy dla naszych gości szereg niespodzianek:
•    nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy przygotowały zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
•    w pracowniach fizycznej i chemicznej odbywały się pokazy doświadczeń,
•    nauczycielka biologii przybyła do szkoły w ciekawym towarzystwie jaszczurki agamy, która wzbudziła duże zainteresowanie i dzieci i dorosłych,
•    w auli szkolnej wyświetlane były filmy z urszulańskiego życia,
•    o szkole opowiadali również nauczyciele bibliotekarze, psycholog i pedagog, a także inni nauczyciele, którzy zaangażowali się w organizację dnia otwartego,
•    uczniowie na swoich stanowiskach reprezentowali koło misyjne i wolontariatu, gdzie opowiadali o celach kwesty.
Całe wydarzenie miało urszulański charakter także ze względu na liczny naszych udział uczniów w Drzwiach Otwartych. Każda rodzina lub nieduża grupa osób otrzymywała osobistego ucznia-przewodnika, który opowiadał z własnego doświadczenia o tym, jak żyje się i uczy w naszej szkole.
Odwiedzający przybyli bardzo licznie i sądzimy, że znaleźli odpowiedź na wiele pytań. Przed nami rekrutacja, po której, jak mamy nadzieję – nowe rodziny dołączą do naszej urszulańskiej społeczności i przyjmą za własne hasła: Serviam i Insieme.

Agnieszka Kamińska

{gallery}wydarzenia/02_03_2019_drzwi_otwarte{/gallery}