Dzień Serviam

124

W poniedziałek 27 maja odbył się kolejny Dzień Serviam pod hasłem: Szanujcie się wzajemnie, wspomagajcie i znoście w Jezusie Chrystusie.
W ramach tego dnia uczniowie i uczennice klas licealnych postanowili zrobić niespodziankę swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Polegała ona na tym, że przedstawiciele klas licealnych czytali wybrane bajki dzieciom nauczania początkowego. Słuchały one bajek z ogromnym zainteresowaniem i wykonywały na ich podstawie rysunki. Młodzież z dużym zaangażowaniem podeszła do swojego zadania, gdyż oprócz czytania przygotowała też konkursy i quizy z nagrodami. Dzień Serviam minął w atmosferze niesienia wzajemnej pomocy, zaangażowania i dobra.