Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego REJON V b

516

Przedstawiamy WYNIKI ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIYCZNEGO REJON V B

Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Rejonowej Komisji Konkursowej panią Barbarą Fenrych tel. do szkoły: 61 852-89-48, uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac w terminach:

środa (9 grudnia) w godzinach 15:30 – 17:00

czwartek (10 grudnia) w godzinach: 16:00 – 17:30

Po godzinie 16:00 wejście do szkoły przez budynek liceum – Al. Niepodległości 43.

Komisja konkursowa będzie oczekiwać w bibliotece szkolnej na parterze szkoły lub w pokoju nauczycielskim również na parterze.