Europa i ja w klasie 3a

163

Klasa 3a przez cały rok szkolny realizowała projekt „Europa i ja”, w ramach którego poznawała Norwegię. Uczniowie poznali symbole narodowe, liczebniki, bajki norweskie, stworzyli słownik obrazkowy, a także plakaty o zwierzętach żyjących w Norwegii. Wiedzą jakie miasto jest stolicą Norwegii i co warto zobaczyć w tym skandynawskim kraju. Udział w tym projekcie pozwolił nam pogłębić wiedzę i rozwinąć zainteresowania krajami Europy, ponadto był możliwością do wspólnej zabawy.