Jak dobrze razem świętować!

375
Święto patronalne szkoły przeżyliśmy w bardzo podniosłej atmosferze. Z całą społecznością urszulańską uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i w spotkaniu w hali sportowej. Po wspólnych uroczystościach przyszedł czas na spotkanie klasy z wychowawczynią. Zanim zasiedliśmy przy stole, by pokrzepić się ciastem drożdżowym, zobaczyliśmy przypowiastkę pt. “Groszki”. Jej przekaz  – tak jak przesłanie Ewangelii o ziarnie – uświadomił nam, jak cennym darem dla świata jest oddanie siebie innym.