Kasztany

464

We wrześniu i październiku, jak każdego roku, dojrzały kasztany. Uczniowie najmłodszych klas nieustannie wykorzystywali je do tworzenia prac plastycznych i klasowych dekoracji.

W tym roku był jednak jeszcze jeden cel ich zbierania, dlatego poprosiliśmy całą społeczność szkolną o przynoszenie kasztanów w ilościach hurtowych.  Powodem była akcja szkolnego wolontariatu mająca na celu sprzedaż kasztanów i przeznaczenie zebranych pieniędzy na cele charytatywne. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 618 kg kasztanów!! Na beneficjenta pomocy wybrana została Fundacja Redemptoris Misio, z którą przez wiele lat związana była dr Wanda Błeńska – lekarka trędowatych, misjonarka, poznanianka, kilkukrotny gość w murach naszej szkoły.  

Dzięki zbiórce wykonany został przelew na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pomoc medyczną dla najbiedniejszych rejonów Afryki.

Bardzo dziękuję tym, którzy zaangażowali się w akcję – i tym, którzy zaprosili do działania całą rodzinę (jak jedna z uczennic kl. I SP, której bliscy zebrali ponad 100 kg kasztanów – gratulacje!), jak i tym, którzy przynosili mniejsze ilości. Dzięki takim gestom pokazujemy, że każdy z nas może pamiętać o innych i czynić dobro stosownie do swoich możliwości.

Agnieszka Kamińska
opiekun Szkolnego Wolontariatu