Kolejne sukcesy naszych uczniów!

434

Z radością informujemy, że Wojtek Włódarczak (IIa LO) zajął 8 miejsce w zawodach finałowych Olimpiady “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Obertyna do Wiednia, Rzeczpospolita Obojga Narodów.” Opiekunem Wojtka jest p. Paweł Cierechowicz. Serdecznie gratulujemy!