Koncert w szkole muzycznej

838

W piątek, 24 marca uczniowie klasy 2a LO uczestniczyli w koncercie charytatywnym w Państwowej Szkole Muzycznej przy ul Solnej.
Dochód z koncertu przeznaczony był na pomoc fundacjom działającym na rzecz osób chorych, szczególnie dzieci i młodzieży.