Koncerty charytawywne

401
Kierowany przez naszego nauczyciele muzyki, pana Jędrzeja Fecka,  szkolny chór i zespół muzyczny „Soli Deo Gloria” w minionym czasie dał dwa koncerty charytatywne na rzecz budowy nowej sali gimnastycznej. Pierwszy z koncertów odbył się 29.października w naszym kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha, natomiast drugi miał miejsce 12.listopada b.r. w innej poznańskiej parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela. Oba te przedsięwzięcia mogły dojść do skutku dzięki otwartości i życzliwości księży proboszczów, ks. dr. Trojana Marchwiaka oraz ks. Tomasza Bulińskiego, dzięki licznie przybyłej publiczności i wreszcie dzięki naszym młodym artystom na czele ze swym mistrzem, panem Feckiem, którzy poświęcili swój niedzielny czas, by wspólnie muzykując wielbić Pana!             
 
Przy okazji pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy składając ofiarę zasilili konto budowy sali gimnastycznej. 
s. Jadwiga Łaciak OSU