Konkurs “Wierszem Malowane”

408
Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji  21 i 22 marca w klasach drugich Szkoły Podstawowej przeprowadzono konkurs “Wierszem Malowane”. Pani Justyna Wiatr przeczytała i omówiła z dziećmi wiersz Jana Brzechwy “Przyjście wiosny”. A następnie dzieci rysowały ilustrację do wiersza. Najlepsze prace powieszono na gazetce na  temat Dnia Poezji. I jury przyznało pierwsze trzy miejsca, które zostaną nagrodzone na apelu szkolnym.