Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

375

Reprezentacja Liceum pod opieka p. Zofii Chyleńskiej brała udział w konsultacjach wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży. Udział naszych uczniów w dyskusji był  aktywny, zarówno podczas paneli jak i w przerwach, tak aby organizatorzy usłyszeli nasze uwagi i sugestie 🧐.