Kto kim jest w zespole?

882

Dziś podczas lekcji wychowawczej klasa 2a LO zobaczyła różnice między “grupą efektywną” a “grupą nieefektywną”. Uczniowie poznali zasady pracy zespołowej, uświadomili sobie swoje cechy jako członka zespołu oraz nauczyli się wykorzystywać te cechy podczas pracy w grupie. Wszystko to działo się w trakcie budowania wieży z makaronu spaghetti i słomek do napojów. Niektóre konstrukcje osiągały prawie metr wysokości, inne przypominały słynne budowle. Jednak nie wysokość wieży, ani jej kształt były najważniejsze, ale uświadomienie sobie, że każda osoba w zespole jest wartościowa i ma wpływ na efektywność pracy grupy oraz, że nie ma lepszych lub gorszych typów ról. Najlepiej jeśli w zespole są wszystkie role.