“Leżach” Lekcja historii w 4b

442

Nasza oś czasu nabrała wyrazu i historycznego charakteru.