Literacki sąd nad Antygoną

472
Uczniowie klasy 1a, realizującej język polski na poziomie rozszerzonym, wcielili się na dzisiejszej lekcji w obrońców i oskarżycieli Antygony. Zgodnie z konwencją konflikt tragiczny pozostał nierozstrzygalny, ale wierna sferze sacrum bohaterka dzieła Sofoklesa miał wielu zwolenników wśród naszych humanistów. Przy okazji doskonaliliśmy sztukę dyskusji i podziwialiśmy retoryczne talenty.