#małypost w Wielkim Poście

831

Dzień 28
Do letniej spiekoty jeszcze nam daleko, ale każdy zna to uczucie chłodnej, czystej wody na skórze po upalnym dniu, wędrówce, ciężkiej pracy… Prorok Ezechiel opowiada dziś o rzece, która wypływała ze świątyni i niosła ŻYCIE, dokądkolwiek docierały jej wody. Jak Ty się dziś czujesz: jak wyschła, spragniona ziemia, dobrze nawodniony ogród czy bardziej jak bagniste mokradło? Jakkolwiek by nie było, Jezus chce przyjść dzisiaj z żywą wodą Ducha i zaspokoić Twoje największe pragnienia!
#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia
#zprzewodnikiem