#małypost w Wielkim Poście

834

Dzień 37
Fiat… Wystarczyło jedno słowo
, w którym kryła się cała RELACJA, jej niepowtarzalny kod…  Jakim słowem mogę opisać moją relację z innymi ludźmi/Bogiem/ze mną samym/samą? św. Diadoch z Photike o Tajemnicy Wcielenia: “Wcielenie zmieniło nie naszą naturę, lecz postawę po to, żebyśmy przestali myśleć o grzechu, a przyoblekli się w miłość Bożą” I O TO CHODZI
#małypostwwielkimpoście #projektgłębia #zprzewodnikiem