#małypost w Wielkim Poście

859

Dzień 42
WIELKI WTOREK Uczniowie byli u samego źródła- widzieli, słyszeli, dotykali Jezusa. A mimo to… niejednokrotnie czytamy o tym, że zupełnie tego nie rozumieli.  My też możemy nie pojmować i pytać, zwłaszcza widząc na horyzoncie krzyż.  Ważne, żebyśmy trwali przy Nim i w Nim.
#małypostwwielkimpoście #projektgłębia #zprzewodnikiem