#małypost w Wielkim Poście

1280

Dzień26 Dziś Niedziela Radości (Laetare)
Skąd ta RADOŚĆ pośrodku wielkopostnej drogi? Właśnie stąd, że nie idę SAM/SAMA, że ta droga, choć wiele wymaga, jest drogą spełnienia i sensu.

Przechodzimy wciąż z ciemności ku światłu – z realiów naszej ludzkiej kondycji do miłującej obecności, tego, który oddał za nas życie. Radość wytryska nieoczekiwanie z niewyczerpanego źródła Bożej obecności a ja zawsze mogę czerpać z tego źródła.
Niech ta Niedziela nakarmi nas ŚWIATŁEM SŁOWA i umocni na kolejny tydzień. #małypostwwielkimpoście
#projektgłębia