13.2 C
Poznań
niedziela, 14 kwietnia, 2024
spot_img

Misja Szkoły

Szkoły Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu są szkołami katolickimi, głęboko zakorzenionymi w urszulańskiej tradycji pedagogicznej, w której wychowanie i nauczanie opiera się na zasadzie wspierania harmonijnego rozwoju osobowości młodego człowieka „w ewangelicznym klimacie wolności, miłości i prawdy” (Konstytucje Unii Rzymskiej Zakonu Św. Urszuli, art. 101)

Realizują ideę SERVIAM, co oznacza w języku łacińskim będę służyć: Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie, drugiemu człowiekowi. Obejmują zatem wszystkie dziedziny życia: religijną i moralną (służba Bogu), umysłową, fizyczną i społeczną (służba człowiekowi i Kościołowi) oraz patriotyczną i kulturalną (służba Ojczyźnie).

Urszulanki Poznan logo

Celem naszych działań jest uczyć z zaangażowaniem wszystkiego, co pozwoli młodemu człowiekowi stać się troskliwym bliźnim, odpowiedzialnym członkiem rodziny, wiernym przyjacielem, zaangażowanym pracownikiem, myślącym obywatelem, świadomym członkiem Kościoła, aktywnie uczestniczącym w życiu religijnym, a swoją postawą dającym świadectwo dojrzałości chrześcijańskiej, zachowującym rodzinne tradycje i szanującym inne kultury i religie.

Pragniemy inspirować i zachęcać do kreatywności, samodzielności i dojrzałości. Pokazywać codzienną postawą w duchu serviam, że wartości takie jak: prawda, wiara, miłość, szacunek, lojalność, uczynność, wytrwałość i patriotyzm mają charakter absolutny i stanowią punkt odniesienia w życiowych wyborach. Tworzyć wspólnotę, która jest mocna każdą jednostką i która każdej jednostce daje poczucie wartości.

Szkoły są publiczne – dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną realizować swoją edukację opierając się na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Skip to content