Mityczny Ul_niwersytet

456
Franek Otrocki już po raz drugi prowadził zajęcia na Ul_niwersytecie. Tym razem przedstawił słuchaczom wykład i prezentację na temat mitologii greckiej. Nie zabrakło quizów i ciekawostek!