Nowenna do św. Anieli Merici dzień V

671

Dzień V: „Miłość raduje się z tryumfu prawdy”.(I Kor.13,6)

„W duchowej radości przejdziemy się przez to nasze krótkie życie.
Wszelki ból i smutek zamieni się w radość i szczęście”.
(Św. Aniela, Reguła, Wstęp)

Praktyka: Z pogodą ducha będę przyjmować niepowodzenia i upokorzenia oraz cieszyć się sukcesami drugich.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen