Opuszczając mury liceum…

3177

www.youtube.com/watch?v=Mdp7cDoeYwU&ab_channel=KatarzynaKuczek

Opuszczając w tym roku mury Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu, pragniemy w szczególny sposób podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam naukę w murach urszulańskiej szkoły oraz wszystkim, którzy nas wspierali. Szczególne podziękowania składamy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu, że każdego dnia mogliśmy doświadczać troski i wsparcia, przede wszystkim duchowego. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy dołączyć do tysięcy młodych ludzi, którzy pod mottem “Serviam” kształtują się w murach urszulańskich szkół na całym świecie. Dziękujemy dyrektorom Liceum, w szczególności s. Blance Maćkowiak oraz s. Jadwidze Łaciak. 

Jesteśmy również wdzięczni całemu gronu pedagogicznemu, które było z nami przez ten czas. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, jakie od Was otrzymaliśmy. Pani wychowawczyni mgr. Katarzynie Jelinek, jesteśmy wdzięczni za pracę w naszej klasie. Jednocześnie przepraszamy za wszystkie popełnione przez nas błędy. Naszym nauczycielom dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowaniach do jednego z najważniejszych egzaminów w naszym życiu – Egzaminu Maturalnego.
Chcemy szczególnie podziękować Wam, drogie Siostry Urszulanki, oraz Wam, kochani nauczyciele, za modlitwę za każdego z osobna przed maturą w intencji dobrego przygotowania się przez na do tego egzaminu oraz o osiągnięcie satysfakcjonujących dla nas wyniki. Jesteśmy wdzięczni, za powierzanie nas w modlitwie. Było to dla nas ogromnym wsparciem w tym trudnym czasie. Część naszej edukacji spędziliśmy w domu, ucząc się w zdalnie. Było to wielkie wyzwanie zarówno dla nas – uczniów, jak i dla rodziców i nauczycieli. Nikt z nas nie był przygotowany na taką formę edukacji. Jesteśmy wdzięczni za trud podjęty przez dyrekcję w dbaniu o nas oraz za wkład i zaangażowanie grona pedagogicznego w nauczanie nas w tym niełatwym czasie.