Plan tymczasowy

655

W związku z przedłużeniem nauki zdalnej, plan lekcji został częściowo zmodyfikowany.

Zmiany nie dotyczą klas 1 – 3 SP.

Część zajęć odbywa się w cyklu raz na dwa tygodnie – szczegóły w Librusie.

Klasy 1 – 3 SP

Klasy 4 – 8 SP

Klasy 1 – 3 LO