Powtórka przed…

601

W dniach 23 i 24 września klasa 3a LO uczestniczyła w “Powtórce przed…” – cyklu wykładów i ćwiczeń dla maturzystów organizowanych przez Instytut Historii UAM. Młodzież miała okazję posłuchać wykładów profesorów naszego uniwersytetu i wziąć udział w ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Instytutu Historii. Wyjście zorganizował p. P. Cierechowicz.