Pożegnanie śp. pani profesor Zofii Wilamowskiej

587
zofia wilamowska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu do Pana postaci legendy naszego liceum pani profesor Zofii Wilamowskiej wieloletniej nauczycielki i wielkiej przyjaciółki naszej szkoły.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 1 lipca br. w Wielkich Radowiskach woj. kujawsko-pomorskie. O godzinie 12:00 odbędzie się różaniec w kaplicy, następnie ciało zmarłej zostanie przeniesione do kościoła, gdzie o 12:30 rozpocznie się msza święta, a później pogrzeb.

Zapraszamy do przeczytanie krótkiego wspomnienia o pani Profesor.

 

zofia wilamowska

 

Pani mgr Zofia Wilamowska

Urodziła sie 21 sierpnia 1925 r. (Małe Radowiska, pow. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie.

W 1951 roku uzyskała dyplom magisterski w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu

a w 1959 zdała egzamin na nauczyciela przysposobienia wojskowego w szkołach średnich w Studium Wojskowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

37 lat pracowała w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Poznaniu:

Od 1 IX 1951 do zamknięcia szkoły w sierpniu 1962 roku jako nauczyciel wf-u i przysposobienia obronnego, oraz po rwwindykacji szkoły w 1982 do sierpnia 2009 jako nauczyciel PO.

Odznaczenia państwowe:
1972 – Odznaka Honorowa PCK III stopnia
1975 – Złoty Krzyż Zasługi
1978- Odznaka Honorowa Miasta Poznania
1979 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
1986- Krzyż Honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zasługi PCK II stopnia

Z uzasadnienia nagrody kuratoryjne “jest” zmieniłam na “była”:

    P. Zofia Wilamowska była nauczycielką nietuzinkową, w pełni oddaną młodzieży i szkole urszulańskiej. Ze szczególnym zaangażowaniem starała się kształtować w uczniach patriotyzm, miłość do tego, co polskie, chrześcijańskice, do tradycji szkoły urszualńskiej. Może nawet bardziej niż słowami, przekazywała te wartości swoją postawą.

Była prawdziwym pedagogiem, dobrym i mądrze wymagającym, niezwykle odpowiedzialnym
i rzetelnym w przygotowniu zajęć i ich wypełanianiu.

    Pani Zofia osiągała bardzo dobre wyniki w nauczaniu przedmiotu, oraz w pracy pozalekcyjnej, czego dowodem były wieloktotnie uzyskane czołowe miejsca na wojewódzkich zawodach: PCK, sanitarnych, zawodach sportowo-obronnych “Sprawni jak żołenierze”, Uczennice wracały z nich z pucharami, które do dzisiaj zdobią witrynę na korytarzu szkoły.

    Władze oświatowe doceniały pracę Pani Wilamowskiej jej wysiłek, ofiarnośc, odnoszone sukcesy oraz popularyzację wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej.

Prowadzone przez nią Szkolne Koło PCK otrzymywało dyplomy pochwalne za swoja działalność i organizowanie akcji pomocy, zbiórki pieniężne i rzeczowe dla potrzebujących.

Pani Zofia była kilkakrotnie odznaczana za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przez:

  1. Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1974 i 1979
  2. Kuratora Oświaty w Poznaniu- 2007
  3. Dyrektora LOSU – 1999

Energiczna, pełna zapału, bardzo świadoma wagi swojej misji, jako nauczyciela , zawsze punktualna, zwarta i gotowa, czynnie uczestniczyła w zyciu szkoły. Włączała się w organizację uroczystości, apeli patriotycznych, organizowała współpracę uczniów z wychowankami Domu Dziecka., kursy udzielania pierwszej pomocy medycznej.Tak było przez wiele lat.

    Pani Zosia. Mała wzrostem, ale wielka sercem nauczycielka i wychowawczyni. Kochała szkołę – urszulańską szkołę, kochała być z uczniami, z nauczycielami, dopóki pozwalały jej siły bywała wśród nas i pozostanie w naszej pamięci. Kochana Pani Zosiu! Dziękujemy Pani za wszystko i modlimy się, aby Bóg Jego wszytko ofiarował Pani na wieki.

Zmarła 27 czerwca 2019 roku.

s. Beata Blanka Maćkowiak OSU