Próbny egzamin ósmoklasisty- matematyka

1086

W drugim dniu próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzyli się z zadaniami z matematyki. Praca z arkuszem egzaminacyjnym w warunkach szkolnych, w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań, powinna pomóc uczniom zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które już opanowali już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!