Procedury bezpieczeństwa oraz zasady obowiązujące w szkole na czas podwyższonego reżimu sanitarnego – artykuł

629

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EGZAMINÓW: ÓSMOKLASISTY (E8) I MATURALNEGO (EM) W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARS-COV2 OPRACOWANA NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE, MEN I GIS

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ URSZULAŃSKICH W POZNANIU OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI I PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW

KARTA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

KARTA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W POZNANIU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I – III OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW I – III