Rada Pedagogiczna

813

Dziś punktualnie o 15.00 rozpoczęła się Rada Pedagogiczna podczas, której nauczyciele zostali zapoznani z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.
Druga część spotkania dotyczyła klasyfikacji klasy III liceum oraz przyznania najwyższych odznaczeń szkół urszulańskich Serviam. W czasie trwania spotkania zwrócono uwagę na historyczny moment, w którym nauczyciele uczestniczyli, ponieważ obecni uczniowie klasy maturalnej są ostatnią klasą Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu.