Różaniec

710

Miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej.
Papież Franciszek powiedział:  “Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa”.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego odmawianie jednej tajemnicy różańca w kaplicy szkolnej w czasie długiej przerwy 9.40.