Rozwój cywilizacji a zdobycze biotechnologii tradycyjnej

853

Klasa 1a realizująca biologię na poziomie podstawowym często ma okazję łączenia swoich humanistycznych zainteresowań z naukami przyrodniczymi. Dlatego też zagadnienia z działu Metabolizm traktujemy interdyscyplinarnie i omawiając zagadnienia fermentacji alkoholowej i mlekowej zastanawialiśmy się czy dały one przewagę cywilizacjom w których odkryto pierwszy raz ślady ich zastosowania – jak np. w Kulturze Ceramiki Wstęgowej Rytej (KCWR) – w której odkryto dowody na przeprowadzanie fermentacji mlekowej ok. 6 tys. p.n.e. czy Gebekli Tepes gdzie dowody na przeprowadzanie fermentacji alkoholowej wskazują na datę ok. 10,5 tys. p.n.e.
Która z tych fermentacji zmieniła świat i pozwoliła osiągnąć sukces cywilizacyjny? W kierunku którego rodzaju fermentacji powinna się zwrócić postpandemiczna ludzkość w roku 2021?

Na te i inne pytania odpowiedzieli uczniowie w swoich prezentacjach, które były zarówno poprawne merytorycznie jak i atrakcyjnie zaprezentowane.