Samorządna 4b

620
Na lekcji wychowawczej 14 września uczniowie klasy 4b wybierali swój samorząd. Fotografia przedstawia wszystkich kandydatów,  którzy zadeklarowali chęć służenia klasie i zaprezentowali swoje propozycje przed głosowaniem. Demokratycznie wybraliśmy przewodniczącą, zastępczynię i skarbniczkę, ale też usłyszeliśmy ważną deklarację wszystkich kandydatów, że są gotowi do współpracy, a to najbardziej się liczy!