Spotkanie absolwentów szkół urszulańskich

456
ula 2016
ula 2016

 

Zaproszenie na spotkanie Absolwentów gimnazjum i liceum 23.X.2016, godz. 10.30

 Serdecznie zapraszamy absolwentów, nauczycieli
i uczniów Szkól Urszulańskich na coroczne spotkanie
z okazji święta patronki naszych szkół św. Urszuli.
Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 10.30
w intencji rodzin naszych absolwentów
oraz za ś. p. p. Marię Peretiatkowicz.
Po Mszy Św. zapraszamy na tradycyjną drożdżówkę urszulańską.