16 października 2020 r. o godzinie 12.00 rozpoczęło się spotkanie Samorządów z Urszulańskich Szkół Podstawowych. W związku z sytuacją epidemiczną nie mogliśmy się spotkać osobiście, dlatego spotkanie zostało zorganizowane w formie zdalnej. Z naszego zaproszenia skorzystała Szkoła Podstawowa w Poznaniu oraz Rybniku. Poszczególne Samorządy obecne wraz z opiekunami zaprezentowały swoje działania – te już zrealizowane i zaplanowane na najbliższy rok szkolny. Była to bardzo ciekawa forma wymiany doświadczeń i okazja do zainspirowania się różnymi pomysłami. Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoliło uświadomić naszym uczniom, że są częścią nie tylko społeczności uczniowskiej w swojej szkole ale także tej szerszej – urszulańskiej w całej Polsce. Cieszymy się że mogliśmy się poznać!