Uroczystość Serca Bożego

118
W pierwszy piątek czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kaplicy szkolnej sprawowano trzy Msze św, osobno dla każdego etapu edukacji. Dzięki temu cała społeczność szkolna mogła uczcić Serce Boże i zawierzyć Mu wszystkie swoje troski i radości. Na Mszy św. dla licealistów byli też obecni goszczący u przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z urszulańskich liceów z Rybnika i Wrocławia.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne – zmiłuj się nad nami.